Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy -  Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk
Ilustracje tom 10 - Druckversion

+- Geheimnisvolle Welten - Tajemnicze światy - Mysterious worlds - Dr. Jan Pająk (https://wohin-woher.com/NV)
+-- Forum: po polsku (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Monografia [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Indywidualne podrozdziały Monografii [1/5] (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=34)
+----- Forum: Tom 10 (https://wohin-woher.com/NV/forumdisplay.php?fid=44)
+----- Thema: Ilustracje tom 10 (/showthread.php?tid=1545)

Seiten: 1 2 3


RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=111]

[1/5] - Rysunek/Figure LA6.
Pokazuje on: Obwody elektryczne telekinetycznej influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr inż. Jan Pająk.
It illustrates: Electric wiring diagram for the telekinetic Influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr eng. Jan Pająk.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=112]

[1/5] - Rysunek/Figure LA7.
Pokazuje on: Schemat elektryczny baterii telekinetycznej.
It illustrates: Electric wiring diagram for telekinetic battery.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=113]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(a).
Pokazuje on: Telekinetyczna grzałka wynaleziona przez Mr Davey z Christchurch, Nowa Zelandia. Panuje opinia, że jej sprawność energetyczna przekraczała 2000 % (ja jednak osobiście nie miałem możności przebadania tej grzałki). Moneta ma średnicę 32 mm.
It illustrates: The telekinetic heater invented by Mr Davey of Christchurch, New Zealand. It is believed that the energy efficiency of this heater was at the level of 2000 % (unfortunately, I have not had an opportunity to research this heater). The coin diameter is 32 mm.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=114]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(b).
Pokazuje on: Mr P. Davey - wynalazca telekinetycznej grzałki (po prawej) oraz ja - dr Jan Pająk (po lewej). Sfotografowani w 1990 roku, Christchurch, Nowa Zelandia.
It illustrates: Mr P. Davey of Christchurch, New Zealand - the inventor of the telekinetic heater (on the right) and myself - Dr Jan Pajak (on the left). Photographed in Christchurch, New Zealand, 1990.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=115]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8©.
Pokazuje on: Podzespoły składowe i ogólna konstrukcja telekinetycznej grzałki wynalezionej przez P. Davey - oznaczenia pokrywają się z opisem tej grzałki w podrozdziałe K3.3 monografii [1/5] (courtezy "szod".)
It illustrates: Components and general design of the telekinetic heater invented by Mr P. Davey of Christchurch - symbols on this drawing correspond to the description from subsection K3.3 of monograph [1/5]. (Courtezy "szod".)RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=116]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(d).
Pokazuje on: wygląd "grzałki sonicznej" Pana Davey, pokazanej mi w 2008 roku.
It illustrates: appearance of the "sonic boiler" of Mr Davey, shown to me in 2008.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=117]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(e).
Pokazuje on: Pan Davey w lutym 2008 roku demonstrujący mi swoją "grzałkę soniczną"
It illustrates: Mr Davey photographed in February 2008 while showing to me his "sonic boiler".RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=118]

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(f).
Pokazuje on: zagotowywanie wody przez "grzałkę soniczną" Pana Davey, w lutym 2008 roku.
It illustrates: boiling a glass of water by the "sonic boiler" of Mr Davey, in February 2008.RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=119]

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (a).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie aelopile zbudowanej przez Hero z Aleksandrii, 130 BC.
It illustrates: The aeolipile build by Hero from Alexandria, 130 BC).RE: Ilustracje tom 10 - tina - 04.07.2018

Copyright Dr inż Jan Pająk

[attachment=120]

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (b).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie turbiny parowej zbudowanej przez C.A. Persona w 1884 roku. Turbina ta wdraża technicznie ideę aelopile.
It illustrates: Steam turbine (C.A. Parsons, 1884). This turbine implements technically the idea of aelopile.