Ilustracje tom 10
#11
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA6.
Pokazuje on: Obwody elektryczne telekinetycznej influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr inż. Jan Pająk.
It illustrates: Electric wiring diagram for the telekinetic Influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr eng. Jan Pająk.
Antworten to top
#12
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA7.
Pokazuje on: Schemat elektryczny baterii telekinetycznej.
It illustrates: Electric wiring diagram for telekinetic battery.
Antworten to top
#13
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(a).
Pokazuje on: Telekinetyczna grzałka wynaleziona przez Mr Davey z Christchurch, Nowa Zelandia. Panuje opinia, że jej sprawność energetyczna przekraczała 2000 % (ja jednak osobiście nie miałem możności przebadania tej grzałki). Moneta ma średnicę 32 mm.
It illustrates: The telekinetic heater invented by Mr Davey of Christchurch, New Zealand. It is believed that the energy efficiency of this heater was at the level of 2000 % (unfortunately, I have not had an opportunity to research this heater). The coin diameter is 32 mm.
Antworten to top
#14
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(b).
Pokazuje on: Mr P. Davey - wynalazca telekinetycznej grzałki (po prawej) oraz ja - dr Jan Pająk (po lewej). Sfotografowani w 1990 roku, Christchurch, Nowa Zelandia.
It illustrates: Mr P. Davey of Christchurch, New Zealand - the inventor of the telekinetic heater (on the right) and myself - Dr Jan Pajak (on the left). Photographed in Christchurch, New Zealand, 1990.
Antworten to top
#15
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8©.
Pokazuje on: Podzespoły składowe i ogólna konstrukcja telekinetycznej grzałki wynalezionej przez P. Davey - oznaczenia pokrywają się z opisem tej grzałki w podrozdziałe K3.3 monografii [1/5] (courtezy "szod".)
It illustrates: Components and general design of the telekinetic heater invented by Mr P. Davey of Christchurch - symbols on this drawing correspond to the description from subsection K3.3 of monograph [1/5]. (Courtezy "szod".)
Antworten to top
#16
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(d).
Pokazuje on: wygląd "grzałki sonicznej" Pana Davey, pokazanej mi w 2008 roku.
It illustrates: appearance of the "sonic boiler" of Mr Davey, shown to me in 2008.
Antworten to top
#17
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(e).
Pokazuje on: Pan Davey w lutym 2008 roku demonstrujący mi swoją "grzałkę soniczną"
It illustrates: Mr Davey photographed in February 2008 while showing to me his "sonic boiler".
Antworten to top
#18
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(f).
Pokazuje on: zagotowywanie wody przez "grzałkę soniczną" Pana Davey, w lutym 2008 roku.
It illustrates: boiling a glass of water by the "sonic boiler" of Mr Davey, in February 2008.
Antworten to top
#19
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (a).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie aelopile zbudowanej przez Hero z Aleksandrii, 130 BC.
It illustrates: The aeolipile build by Hero from Alexandria, 130 BC).
Antworten to top
#20
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (b).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie turbiny parowej zbudowanej przez C.A. Persona w 1884 roku. Turbina ta wdraża technicznie ideę aelopile.
It illustrates: Steam turbine (C.A. Parsons, 1884). This turbine implements technically the idea of aelopile.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste