Ilustracje tom 18
#1
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure W1-L.
Pokazuje on: Romb wypalony w 1999 roku przed oknem mojego mieszkania w Timaru, Nowa Zelandia, przez pole magnetyczne opuszczające wylot komory oscylacyjnej UFO typu K6. Gdyby owo UFO nie było nachylone, tak aby jego podłoga ustawiła sie prostopadle do linii sił ziemskiego pola magnetycznego, zamiast rombu pędnik główny tego UFO wypaliłby na ziemi kwadrat.
It illustrates: A romboidal outlet from the inner Oscillatory Chamber of UFO type K6 scorched in grass in front of my flat in Timaru in 1999. If this UFO is not slanted to align its floor perpendicularly to force lines of Earth's magnetic field, then instead of a romb the main propulsor of this UFO would scorche a square on the ground.
Antworten to top
#2
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure W1-R.
Pokazuje on: Liczne lądowiska UFO wypalone w trawie przed oknami mojego mieszkania na Uniwersytecie Malaya w Kuala Lumpur. UFOnauci nieustannie obserwują uważnie każde moje poruszenie. Dlatego ich niewidzialne dla oczu wehikuły oraz oni sami pozostawiają ślady swojej skrytej działalności praktycznie w każdym moim miejscu zamieszkania i w każdym miejscu pracy.
It illustrates: UFO landing sites scorched under windows of my flat at the University Malaya in Kuala Lumpur. UFOnauts continually observe every single my move. Therefore their invisible vehicles leave marks of their hidden atcivities practically in every my home and in every place of my employment.
Antworten to top
#3
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure W2(a).
Pokazuje on: Rynek Christchurch.
It illustrates: The cental square in Christchurch.
Antworten to top
#4
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure W2(b).
Pokazuje on: Płytki Jezusa na rynku Christchurch.
It illustrates: Tiles of Jesus from Christchurch.
Antworten to top
#5
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Rysunek/Figure W3.
Pokazuje on: Herb Ratzingera (tj. biskupi herb diecezji Fryzyngi).
It illustrates: Ratzinger's coat of arms (bishop’s coat of arms from the old principality of Freising).
Antworten to top
#6
Copyright Dr inż Jan Pająk

   

[1/5] - Dr Jan Pająk.
Pokazuje on: Zdjęcie autora niniejszej monografii [1/5], wykonane na tle dziewiczego krajobrazu Nowej Zelandii.
It illustrates: Photograph of the author of monograph [1/5] "Advanced Magnetic Devices".
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste