G14.2. Użycie magnokraftów jako broni selektywnego zniszczenia
#1
Copyright Dr inż Jan Pająk


G14.2. Użycie magnokraftów jako broni selektywnego zniszczenia
W celu użycia magnokraftu jako selektywnie działającej broni kontrolowanego zniszczenia koncentrującej swoje działanie niemal wyłącznie na przedmiotach metalicznych (przewodzących) strony przeciwnej, destrukcyjne cechy jego "pancerza indukcyjnego" są wykorzystywane. Jednocześnie "wir plazmowy" zawsze towarzyszący pancerzowi indukcyjnemu, może zostać zabezpieczony przed oddziaływaniem na ludzi i substancje organiczne, tak że pozostawia on je nieuszkodzonymi. Metoda za pomocą której magnokraft może zostać użyty dla owej operacji selektywnego zniszczenia sprzętu strony przeciwnej obejmuje następujące kroki.
Krok 1. Włączenie do maksimum mocy wirującego pola magnetycznego statku które formuje pancerz indukcyjny wirujący wokół tego wehikułu. Linie sił pola magnetycznego tego pancerza, przenikając przez pobliskie obiekty przewodzące indukują w nich potężne prądy elektryczne jakie eksplozyjnie odparowywują materiał tych obiektów.
Krok 2. Uformowanie z tego wirującego pola statku szerokiego pancerza indukcyjnego o zasięgu odparowywania wszelkich obiektów z metalu sięgającym do około 100 metrów od powierzchni wehikułu (podczas gdy niszczący wir plazmowy utrzymywany byłby na zasięgu jedynie około 5 metrów).
Krok 3. Przeloty na wysokości około 10 do 30 metrów ponad powierzchnią przeciwnika. W wyniku tego przelotu każdy obiekt skonstruowany z przewodnika elektryczności uległby eksplodowaniu. W rezultacie w promieniu około 100 metrów od powłoki statku wszystkie obiekty metaliczne zostałyby zniszczone. Z kolei zniszczenie tych obiektów spowodowałoby:
a) Całkowite zniszczenie każdego obiektu wykonanego z metalu, takiego jak: maszyny, broń, fabryki, mosty, linie przesyłowe, podziemne instalacje wykonane z metalu, zbiorniki, itp.
b) Zniszczenie lub uszkodzenie wszelkich obiektów zawierających jakieś części metalowe, takich jak: budynki, żelazobetonowe mosty, drogi, bunkry, lotniska, porty, itp.
Krok 4. Podjęcie systematycznych lotów pokrywających każdy metr wytypowanego terenu przeciwnika, w sposób podobny jak rolnik zaoruje swoje pole.
Warto tutaj dodać, że ogromne szybkości magnokraftu w połączeniu z jego manewrowością powodują że po jego zadziałaniu w opisany powyżej sposób średniej wielkości kraj europejski rzędu przykładowo Anglii, Francji, czy Niemiec, może zostać całkowicie obezwładniony (tj. "zaorany") przez tylko jeden magnokraft w przeciągu jedynie około 12 godzin. Po zakończeniu działania tego statku, w obrębie tak unieszkodliwionego kraju nie pozostawałby nienaruszony nawet jeden przedmiot z metalu, włączając w to nie tylko wszelką broń, ale nawet łyżki, guziki, sprzączki u pasków, zapinki u biustonoszy i metalowe zęby jego wszystkich mieszkańców. Obezwładnienie przeciwnika byłoby więc absolutne.
Zdolności militarne magnokraftu nie posiadają odpowiednika w żadnym urządzeniu uprzednio posiadanym przez człowieka. Obecnie nie posiadamy ani przeciw-broni ani też metody obrony chroniące przed tym statkiem. Na szczęście istnieje jedna zasadnicza różnica pomiędzy opisanym tutaj działaniem magnokraftu oraz działaniem wszelkiej broni masowego zniszczenia opracowanej dotychczas przez człowieka. Magnokraft - jeśli jest właściwie użyty, działa selektywnie przeciwko broni, wyposażeniu, oraz technice strony przeciwnej, jednak nie przeciwko jego mieszkańcom. Pomijając więc ofiary możliwych wypadków, głównie obezwładni on wtedy siłę militarną, technikę, przemysł i gospodarkę przeciwnika, jednak pozostawi jego populację żywą. Nawet więc jeśli dysponenci magnokraftu zmuszeni kiedyś zostaliby do jego użycia jako narzędzia koniecznej obrony własnej, w przypadku odpowiedzialnego wysterowania byłby on ciągle wtedy w stanie promować pokój oraz służyć dobru ludzkości.

—> Tablica G1
—-> Tom 4 - H.
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste