Ewolucja - rozdziały
#2
#A1. Istnieją informacje zaszyfrowane w wersetach Biblii i niezbicie potwierdzane empirycznym materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy ludzkiej Bóg wielokrotnie ją udoskonalał - co praktycznie oznacza, że w swym zarządzaniu rozwojem ludzi Bóg posługuje się zasadą udoskonalania podobną do zasady "ewolucji" jaką naukowcy usiłują eliminować rolę Boga:
Motto"Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej"(po angielsku: "There is always room for further improvement")

       W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie, naukowa "Teoria Wszystkiegoz 1985 roku" - która, na szczęście, jest też upowwszechniana pod inną nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji. Stąd w idealnym świecie, w którym by panowała prawda i rzetelna informacja(jakim to światem powinien być nasz świat) po poprawnym wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej słów kluczowych Teoria Wszystkiegow odpowiedzi powinna się ukazywać jakaś informacja o owej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Niestety, informacja ta narazie jest ujawniana tylko tym co zaprogramują sobie "wyszukiwanie dostosowane do klienta" (po angielsku zwane "custom search") - realizowane przykładowo następującym rozkazem https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego. Reszta zaś świata nadal, tj. w chwili aktualizowania niniejszego punktu #A1 w dniu 2020/5/30 - czyli po upłynięciu już aż ponad 35 lat od chwili opracowania i pierwszego opublikowania owej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, jest notorycznie utrzymywana w niewiedzy o istnieniu tak potrzebnej całej ludzkości teorii i wiedzy. (Poszukującym w internecie notorycznie zresztą NIE są udostępniane też linki do większości wyników moich badań - przykładowo do takich ogromnie istotnych słów kluczowych jak: leczenie depresji; wypracowanie nirwany; powiększanie energii moralnej; podejmowanie moralnie poprawnej decyzji; moralne Prawo Bumerangu, totaliztyczna karma; przeciw-materia; nawracalny czas softwarowy; perpetuum mobile; formalny dowód naukowy na istnienie Boga, duszy, przeciw-świata, UFO; formalny dowód naukowy że Bóg stworzył pierwszą parę ludzi; formalny dowód naukowy że ludzkość żyje w świecie stworzonym i mądrze rządzonym przez wszechmogącego Boga; formalny dowód naukowy że Bóg autoryzował Biblię; oraz wiele jeszcze innych istotnych ustaleń i odkryć ujawnionych mi właśnie przez Teorię Wszystkiego z 1985 roku - linki do wszystkich których to wyników moich badań udostępnia powyższy rozkaz jeśli tylko w wyszukującym okienku jakie pokazuje się po wpisaniu tego rozkazu owe już wprogramowane w nie słowa kluczowe "Teoria Wszystkiego" są zastąpione dowolnym hasłem do opisów jakiego ktoś poszukuje linków oraz jeśli pominie się owe pierwsze i NIE moje z wyszukanych tak linków nadal wciskane jako "zasłona dymna".) Warto też odnotować, że nawet po użyciu tego "custom search", wyszukiwarka ciągle "wciska" na początek generowanego przez siebie wykazu, natrętną informację o filmie "zasłonie dymnej", jaka była nakręcona 29 lat po opracowaniu tejże naukowej Teorii Wszystkiego - na przekór iż uniknięciu informacji o owym filmie miało właśnie służyć użycie tego specjalnego "wyszukiwania dostosowanego do klienta". (Odnotuj, że taki "custom search" o adresie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego, w sierpniu 2009 roku urzeczywistnił na swoim blogu niejaki "Jacek K" linkowany z punktu #A2 mojej strony internetowej o nazwie skorowidz.htm- jak wierzę aby umożliwiać znajdowanie informacji, które podczas "normalnych" poszukiwań dzisiejsze wyszukiwarki internetowe notorycznie ukrywają przed ludźmi, takich jak owa informacja gdzie znaleźć opisy tej istniejącej już od 1985 roku faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego. Ciekawskich może jednak czasami zaintrygować, że adres tego "custom search" w "dziwny" sposób niekiedy jakby "sam" może się "przetransformować" na błędny zapis uniemożliwiający jego zadziałanie - tak jak wyjaśniłem to i zilustrowałem w punkcie #E3 i na "Fot. #E3c" ze swej strony o nazwie sabotages_pl.htm.) 
       Za to w naszym niedoskonałym dzisiejszym świecie pełnym zakłamania, oszustwa, udawania, aktorstwa zamiast prawdy, przypisywania sobie dorobku innych, itp.(jakim to światem nasz rządzony "pieniędzmi" obecny świat faktycznie jest), po wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej słów kluczowych Teoria Wszystkiego, na przekór iż jest to nazwa naukowej teorii a nie produktu aktorów i filmowców, niemal jedyne co się ukazuje to informacja o uporczywie promowanym filmie noszącym właśnie tytuł Teoria Wszystkiego- tylko jaki to film do dzisiaj natrętnie uwypuklają wszystkie istniejące wyszukiwarki internetowe. Przykład tego uwypuklania czytelnik otrzyma jeśli kliknie na adres https://www.google.pl/search?q=teoria+wszystkiegoi porówna otrzymany wynik z tym co się pokaże jeśli wpisze też z klawiatury słowa kluczowe teoria wszystkiegodo tej samej wyszukiwarki - gdyż przez jeszcze jeden dziwny "zbieg okoliczności" oba te sposoby poszukiwania czasami mogą dawać odmienne wyniki.
       W przytaczanych tu opisach mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ja celowo podkreślam więc słowo "naukowa", aby wyraźnie dawało się ją odróżniać od owej filmowej"Teorii Wszystkiego" - czyli od tytułu kosztownego filmu propagandowego, który w naszym pełnym zakłamania świecie pełni funkcję jakby "zasłony dymnej" zakrywającej sobą rzetelną informację o naukowej Teorii Wszystkiego, na przekór iż film ten nosi jedynie tytuł Teoria Wszystkiegozamiast samemu być naukową Teorią Wszystkiego. Chociaż więc zapytanie wyrażone słowami kluczowymi Teoria Wszystkiego implikuje iż poszukuje się informacji o naukowej teorii, a NIE o jakimś filmie, ciągle to opisy tego właśnie filmu zawsze pojawiają się jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze słowa kluczowe Teoria Wszystkiegoz definicji referujące do naukowej teorii, a nie do filmu. Film ten więc co najmniej sprawia wrażenie, iż faktycznym celem jego stworzenia było właśnie wyeliminowanie z internetowych wyszukiwarek, lub zasłanianie, owej zdaniem niektórych "światoburczej"informacji, iż faktycznie to już od 1985 roku istnieje na Ziemi i dopomaga wyjaśniać niemal wszelkie najbardziej trapiące dzisiejszych ludzi zagadki, naukowa Teoria Wszystkiego stworzona (w zgodności z wersetami 1:27-29 z bibilijnego "1 Koryntian" - patrz cytat do "motta" z punktu #A1.1 poniżej) przez Polaka-emigranta o dorobku naukowym nadal niemal nieznanym w świecie. Dlatego gdyby nasz świat dbał o prawdę a NIE o fikcję, wówczas dla naukowej rzetelności podawanie informacji o owym filmie powinno być wyraźnie oddzielane co najmniej od podawania rzetelnej informacji o naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku wypracowanej przez Polaka-emigranta, zaś nawet jeszcze lepiej, gdyby wyszukiwarki internetowe dawały wyszukującym kilka wyraźnie widocznych wyborów, przykładowo wyświetlenia co najmniej linków i informacji (a) o już istniejącej naukowej Teorii Wszystkiego opracowanej i opublikowanej w 1985 roku przez autora tej strony, albo (b) o filmie zatytułowanym "Teoria Wszystkiego" z 2014 roku, albo też © o spekulacjach reprezentantów "oficjalnej nauki ateistycznej"na temat Teorii Wszystkiego - a jeśli to możliwe to także o dalszych tematach zdefiniowanych klarownie i wiążących się z Teorią Wszystkiego. Tę ogromnie dziwną sytuację spowodowaną informowaniem przez wyszukiwarki wyłącznie o filmie Teoria Wszystkiego, bez owijania w bawełnę i nazywając rzeczy po imieniu staram się szerzej wyjaśniać na swej stronie o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm, zaś dyplomatycznie i skrótowo od długiego już czasu (niestety bezproduktywnie) nadmieniać także, między innymi, w punkcie #A5 swej wysoce popularnej strony internetowej o nazwie totalizm_pl.htm.
       W chwili stworzenia i pierwszego publikowania w 1985 roku, moja naukowa Teoria Wszystkiego została nazwana Koncept Dipolarnej Grawitacji(po angielsku: The Concept of Dipolar Gravity). Powodem było, że będąc naukowcem dobrze wyszkolonym w pedantycznym obstawaniu przy faktach i prawdzie, w tamtej chwili NIE wiedziałem jeszcze, iż już wkrótce potem teoria ta wykaże się posiadaniem wszelkich cech naukowej Teorii Wszystkiego. Dopiero w parę miesięcy później odkryłem, że jej zaistnienie możnaby porównywać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy - które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto ta naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku dostarczyła też ludziom rodzaj "intelektualnej drabiny"w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm. Tym bowiem co zechcą filozofię tę praktykować umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe. W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku wyróżnić się dają dwa aspekty. (1) Pierwszy z nich to "aspekt naukowy"- czyli opisy niemal nieograniczonych możliwości wiedzo-twórczych tej naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Ów jej aspekt naukowy publikowany jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach, stronach internetowych i wideach - np. na stronie o nazwie dipolar_gravity_pl.htmoraz w publikacjach linkowanych z owej strony. (2) Drugim zaś z nich jest "aspekt ludzki"owej naukowej Teorii Wszystkiego - czyli opisy mojej trwającej niemal już pół wieku nieustającej batalii nakłaniania ludzi aby zaprzestali sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz "odrzucania wiedzy" w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ów aspekt ludzki zacząłem publikować na stronie internetowej o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htmrównocześnie z bazującym na treści niniejszego punktu wpisem numer #316 do blogów totalizmu - czyli począwszy od dnia 2019/11/17. Natomiast ową "intelektualną drabinę", czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem totalizm- ponieważ reprezentuje ona filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej "całość wszystkiego", a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości, też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach, przykładowo na stronie o nazwie totalizm_pl.htm. Kiedy jednak poszukuje się tej nowoczesnej filozofii w internetowych wyszukiwarkach, trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę "z". Litera ta bowiem filozofię jaką ja stworzyłem i nazwałem totalizmwyraźnie odróżnia od "totalitarianismu"- czyli od filozofii do totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie, albo też co przekorniej nastawieni do mojego totalizmu, jakąś epidemią "owczego pędu"nagle zaczęli błędnie nazywać totalism, tyle że tamten wsteczniczy Totalism totalitarianismu typowo pisany jest przez literę "s". Co ciekawsze, ów "owczy pęd" formowania "zasłon dymnych" poprzez nazywanie najróżniejszych produktów działań innych ludzi (jakie są maksymalnie odległe od wyników moich badań naukowych) nazwami jakie ja przyporządkowałem wynikom swych badań naukowych, wcale się NIE kończy na nazwie Teoria Wszystkiego dla filmu, albo nazwie Totalism dla Totalitarianismu. Wszakże przykładowo mój najważniejszy wynalazek opublikowany jeszcze w 1980 roku - czyli wypracowany już ponad 39 lat temu, tj. mój gwiazdolot nazwany "Magnokraft"(jaki opisałem na stronie o nazwie magnocraft_pl.htm), też dawniej posiadał taką internetową "zasłonę dymną" w formie zespołu muzycznego, który (na szczęście) obecnie w Google przestał już całkowicie zasłaniać wyniki poszukiwań opisów mojego gwiazdolotu "Magnokraft". Obecnie informacje o owym zespole muzycznym są jedynie wmieszane w internetowe informacje o moim giazdolocie - po przykład patrz wyszukujący nakaz https://www.google.pl/search?q=Magnokraftoraz porównaj otrzymane wyniki z nakazem https://www.google.pl/search?q=Magnokraft+Music. Miejmy więc nadzieję, że z upływem czasu podobnie moja wiedzo-twórcza naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku w wyszukiwarkach internetowych będzie wyraźnie oddzielana od filmu Teoria Wszystkiego, oraz że z wyszukiwarek zostanie usunięty ów zmyślny program uparcie deletujący z wyświatlanej informacji moje klaryfikujące objaśnienie Teoria Wszystkiegojakim zawsze opatruję używaną w swych opracowaniach starą nazwę Koncept Dipolarnej Grawitacji.
       Dzięki najróżniejszym przesłankom wynikającym z owych istniejących już od 1985 roku: (1) naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 rokuzwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji, oraz (2) filozofii totalizmu- zdołałem między innymi odkryć, że już po stworzeniu ludzkości Bóg powprowadzał do dusz i ciał ludzkiej rasy aż cały szereg istotnych udoskonaleń, z jakich korzystamy w dzisiejszych czasach. Udoskonalenia te, wraz z podsumowaniem najważniejszych lekcji jakie z nich wynikają dla ludzkości, skrótowo opiszę w niniejszym punkcie #A1, zaś szerzej przedyskutuję w całej reszcie tej strony.
       Ponieważ poznanie istnienia opisywanych w tym punkcie #A1 udoskonaleń powprowadzanych do oprogramowania dusz i ciał ludzi przez Boga, oraz poznanie światopoglądowych lekcji jakie te udoskonalenia udzielają ludzkości, potrafi całkowicie zmienić nasze życie, jeśli tylko zdołam znaleźć współautorów gotowych wziąść udział w pracach nad takim filmowaniem - umiejętności których to współtwórców opisałem szerzej w (1) z podrozdziału C1, oraz w C2, ze swego krótkiego opracowania [18] dostępnego poprzez stronę o nazwie tekst_18.htm, wówczas na bazie niniejszego punktu postaram się także przygotować scenariusz do opisanego w tymże [18] darmowego filmu do YouTube, którego celem byłoby właśnie zapoznanie oglądających z ową wiedzą o boskich udoskonaleniach oprogramowania naszych dusz i ciał wprowadzających potencjał aby wydźwignąć ludzi na następny poziom światopoglądowy.
       Do chwili podjęcia poszerzania tej strony o niniejszy punkt #A1 w dniu 3 października 2019 roku, wspierany przesłankami wynikającymi z filozofii totalizmu oraz z naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też Konceptem Dipolarnej Grawitacji), byłem w stanie odkryć aż trzy przełomowe udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich dusz i ciał zaś informacje potwierdzające wprowadzenie jakich Bóg zaszyfrował w wersetach Biblii - tak jak Bóg zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie najpierw mają sami poodkrywać w wyniku postępu swojej wiedzy, filozofii i światopoglądu, zaś dopiero po jej odkryciu mają ją znajdować w Biblii aby odszyfrować jej opis jako potwierdzenie prawdy. Na dodatek do wersetów Biblii, odkryłem także i zidentyfikowałem spory empiryczny materiał dowodowy, część z którego jest już powszechnie znana ludziom, który potwierdza zaistnienie każdego z tych udoskonaleń ludzkich dusz i ciał. Odnalezienie zaś opisów w Biblii oraz zupełnie niezależnego od nich empirycznego materiału dowodowego, jakie nawzajem potwierdzają swoje zgodności z prawdą, dostarczają nam owych wymaganych "dwóch świadków", co do których - zgodnie z wersetami Biblii zacytowanymi w punkcie #C5 mojej strony o nazwie biblia.htmoraz skomentowanymi w punkcie #J4.1 z innej strony o nazwie propulsion_pl.htm, wymagane jest iż "na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa"o jakiej bardzo nam zależy aby uzyskać potwierdzenie jej poprawności i prawdy. Najpierw wyliczmy więc tu owe trzy bezpośrednio potwierdzone empirycznie i wersetami Biblii udoskonalenia rasy ludzkiej:
(1) Przestawienie przebiegu życia i starzenia się ludzi na sztucznie zaprogramowany przez Boga "nawracalny czas softwarowy".Było to pierwsze z poznanych przeze mnie udoskonaleń, jakie Bóg wprowadził już w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu, a ściślej kiedy bibilijny Noe (czyli "żołnierz Boga") zabrał na pokład Arki Noego te istoty jakie po potopie miały żyć i starzeć się już pod kontrolą nawracalnego czasu softwarowego. Mianowicie na owej arce Bóg przestawił wówczas ogranizmy i dusze ludzi oraz przewożonych tam zwierząt z życia i starzenia się w upływającym płynnie tzw. "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata"w jakim obecnie żyje tylko Bóg, zaś starzeje się cała nieożywiona materia, na życie i starzenie się w inteligentnie i celowo zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas, co najmniej 365x1000 razy wolniejszym oraz upływającym skokowo, tzw. "nawracalnym czasie softwarowym"jaki NIE istnieje w naturalnej konstytucji wszechświata (patrz werset 3:8 z bibilijnego "2go Listu św. Piotra Apostoła" i werset 90:4 z bibilijnej "Księgi Psalmów"). Jednocześnie korzystając z okazji tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów uważanych obecnie za gigantów (tj. o wzroście kilka razy wyższym od dzisiejszych ludzi: np. w dawnych mitach bibilijny Adam miał mieć 15 stóp wzrostu - czyli ok. 4.57 metra, zaś Noe - 12 stóp - czyli ok. 3.66 metra), do obecnych rozmiarów – przy okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian anatomicznych (np. usunięcia drugiego rzędu zębów istniejącego w szczękach przedpotopowych gigantów ludzkich). Szersze wyjaśnienia tej zmiany oraz empirycznego materiału dowodowego jaki ją potwierdza zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #C4.1 swej strony internetowej o nazwie immortality_pl.htm. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie skorowidz.htm. Ponadto tematowi przedpotopowych gigantów ludzkich poświęcone są treści ogromnej już liczby darmowych edukacyjnych filmów jakie obecnie są dostępne w youtube.com- choć, niestety, większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz hobbystycznie wykonane wideo o tytule "GOOGLE SEARCH 'GIANT SKELETONS' + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4.) Natomiast więcej informacji o obu wymienianych tu rodzajach czasu zawarłem m.in. we wstępie i w punkcie #G4 (a skrótowo też w #D4) swej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Zawarte tam opisy owych dwóch istniejących rodzajów czasu są potem dalej rozwijane i kontynuowane w punkcie #D3 strony god_proof_pl.htm, oraz w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie petone_pl.htm, zaś w jednej kompletnej całości są zaprezentowane w relatywnie nowej (bo publikowanej od grudnia 2018 roku) monografii [12].
(2) Wprowadzenie odmiennych niż "ULT" ludzkich języków mówionych.Było to drugie z odkrytych moimi badaniami udoskonaleń. Bóg wprowadził je w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel (patrz wersety 11:1-9 z bibilijnej "Księgi Rodzaju"), czyli w czasach kiedy Babilonem rządził król Nabuchodonozor Drugi, oraz około czasu kiedy żył tam i działał bibilijny prorok Daniel (patrz "Księga Daniela" w Biblii). To udoskonalenie polegało na oddzieleniu i zróżnicowaniu języka "ULT" w jakim ludzie myślą i jaki używany jest przez dusze w przeciw-świecie, od języka mówionego używanego w ludzkiej mowie głosowej i w naszym świecie fizycznym. Zalety takiego oddzielenia i zróżnicowania jezyków zrozumieli także twórcy ludzkich komputerów już w niedawnych czasach, kiedy stworzyli "języki programowania" jakimi w naszym świecie ludzie porozumiewają się z komputerami, poczym wyraźnie oddzielili owe "języki programowania" od używanych w komputerowych "światach wirtualnych" odmiennych "języków maszynowych" - w których dzisiejsze komputery dokonują swoje procesy "myślenia". Przed owym oddzieleniem języka "ULT" od mówionego, do mowy głosowej ludzie używali "uniwersalnego języka myśli" (tj. "ULT" od angielskiego "Universal Language of Thoughts") - czyli języka jakim do dzisiaj posługuje się Bóg i jaki nadal używany jest do porozumiewania się dusz z przeciw-świata a także w procesach ludzkiego myślenia. Początkowo, czyli zaraz po stworzeniu, owym "ULT" ludzie porozumiewali się tak jak dzisiejszymi językami mówionymi, tj. zarówno między sobą, jak i w rozmowach z Bogiem. Jednak podobnie jak niedawno pierwsi budowniczowie komputerów, znacznie wcześniej od ludzi Bóg także szybko odkrył liczne zalety zastąpienia dźwiękowej wersji języka "ULT" przez odmienne od niego języki mówione. Ponieważ zaś Bóg każdym swoim posunięciem osiąga aż szereg odmiennych celów naraz, owego oddzielenia obu języków dokonał podczas budowy Wieży Babel, ograniczając wówczas "ULT" tylko do prowadzenia procesów myślowych, zaś w ludzkiej mowie głosowej zastępując go przez cały szereg odmiennych języków rodzimych, jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla każdego z ludzkich narodów. Szersze omówienie tematu tamtego pooddzielania ludzkich języków mówionych of ULT (i "konfuzji" jakie może ono powodować), oraz wskazanie empirycznego materiału dowodowego jaki oddzielnie to potwierdza, zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie soul_proof_pl.htm. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie skorowidz.htm. Ponadto tematowi Wieży Babel poświęcone są treści sporej liczby darmowych filmów edukacyjnych jakie obecnie są dostępne w youtube.com- niestety większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz film o tytule "Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg.)
(3) Uzupełnienie ludzkiej duszy o oprogramowanie przeciw-organu "sumienia".Było to trzecie udoskonalenie rasy ludzkiej przez Boga, jakie dotychczas zdołałem odkryć, zaś bezpośrednie potwierdzenie jakiego znalazłem w Biblii. Dokonane ono zostało w czasach misji Jezusa na Ziemi i polegało na wprowadzeniu w nasze dusze specjalnych programów "gorącej linii" komunikacyjnej bezpośrednio łączącej umysły ludzi z Bogiem. Owo połączenie komunikacyjne obecnie znamy pod nazwą "sumienie". Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na kamiennych tablicach tzw. "10 przykazań", poczym nakazywał aby każdy z ludzi uczył się co one wymagają i je wypełniał. Jednak szybko odkrył, że większosć ludzi przekłada lenistwo ponad uczenie się, a stąd NIE bardzo się garnie do poznawania i do wypełniania owych przykazań. Wówczas to zdecydował aby wprowadzić do duszy każdego człowieka lepszy niż uczenie się program "przeciw-organu sumienia", które w każdej sytuacji wyszeptuje (podpowiada) swemu nosicielowi, czy to o czym nosiciel ów myśli iż zamierza to uczynić, lub nawet już uczynił, jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą "Nowego Przymierza", Bóg zaszyfrował w wersetach 10:16 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", zaś nieistnienie sumienia w czasach poprzedzających Jezusa potwierdza np. werset 9 Psalmu numer 40 z bibilijnej "Księgi Psalmów" - który nadal referuje do Prawa jakie Bóg dał Mojżeszowi na kamiennych tablicach. Z kolei ja wyjaśniam to przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku totaliztycznych stronach i publikacjach linkowanych hasłem "Nowe Przymierze" z mojej strony internetowej o nazwie skorowidz.htm. Niestety, "odrzucający wiedzę"dzisiejsi kapłani (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") NIE chcą o tym fakcie się dowiedzieć.
       W opisach wszystkich trzech powyższych udoskonaleń w nasze oczy rzucają się ich powtarzalne cechy i światopoglądowo podnoszące ludzi następstwa. Dla zrozumienia ich powtarzalności wymieńmy tu najpierw najważniejsze przykłady owych cech. I tak, (1) udoskonalenia te zawsze były wprowadzane, kiedy ludzkie nieposłuszeństwo nakazom i wymaganiom Boga zaczęło osiągać poziom kryzysowy. Zawsze też (2) w czasach ich wprowadzania na Ziemi przebywał wysłannik Bogaktóry pełnił istotną rolę w wyjaśnieniu ludziom dlaczego one musiały nastąpić. (Tj. przebywał Noe czasów Wielkiego Potopu, prorok Daniel czasów Wieży Babel, oraz Syn Boga Jezus w czasach działania religijnych "Faryzeuszy" oraz wprowadzania przeciw-organu "sumienia" do ludzkich dusz i ciał.) 
       Jak zaś czytelnik zapewne już wie z treści mojej strony o nazwie 2030.htmoraz bazującego na niej filmu "Zagłada ludzkości 2030" - obecnie na Ziemi właśnie nasila się (1) okres kolejnego kryzysu spowodowanego "odrzucaniem wiedzy" oraz odracaniem się ludzi od Boga, od swych bliźnich i od poszanowania natury. Co też ciekawe, (2) z przepowiedni Indian Hopina temat "Pahana" czyli "Białego Brata", a także z wersetów Biblii (np. patrz werset 9:12 z bibilijnej "Ewangelii wg św. Marka") też jest nam wiadomym, że na Ziemi gdzieś działa kolejny wysłannik Boga - co szerzej jest wyjaśnione w "częsci #H" i w punkcie #H1 mojej strony o nazwie 2030.htm. Czyli zgodnie z opisanymi powyżej regularnościami zawsze powtarzającymi się podczas kryzysów ludzkiego nieposłuszeństwa nakazom i wymaganiom Boga, najprawdopodobniej właśnie zbliża się kolejny czas, kiedy do ciał i dusz ludzi Bóg wprowadzi następne istotne udoskonalenie. Aczkolwiek naszym niedoskonałym ludzkim umysłom trudno obecnie jest prognozować na jakiej zasadzie owo kolejne boskie udoskonalenie będzie działało i jakie będą objawy i wyniki jego działania, widząc co w naszych czasach już dzieje się na świecie, można sobie dedukować, że zapewne będzie ono się sprowadzało do wprowadzenia w ludzkie dusze jakiegoś nowego oprogramowania podobnego do "sumienia" a powodującego u ludzi podwyższoną wrażliwość i pęd sprzeciwiania się takim uprzednio nieuwypuklanym niemoralnym postępowaniom bliźnich jak: korupcja, kumoterstwo, niesprawiedliwość, nierówność, wyzysk i opresja jednych przez innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, brak poszanowania dla natury, itp. Ciekawe czy obecna coraz bardziej nasilająca się fala sprzeciwów, demonstracji i buntów ludności z zupełnie odmiennych krajów, wszystkie jakie skierowane są właśnie przeciwko tego typu niemoralnym postępowaniom rządów, elit i osób, nie jest przypadkiem zwiastunem, iż coraz większa liczba ludzi posiada już zainstalowane w swojej duszy takie w naszych obecnych czasach wprowadzane oprogramowanie kolejnego udoskonalenia dusz i ciał ludzi. Wielka szkoda, że z powodu upartego "odrzucania wiedzy" oraz odwracania się tyłem do Boga, bliźnich i natury, niewielu z tych co obecnie żyją na świecie osobiście doświadczy korzyści i dobrodziejstw owego kolejnego boskiego udoskonalenia ludzkich dusz i ciał.
       Powyższe powinienem uzupełnić jeszcze informacją, że empirycznie odkryłem również następną kategorię udoskonaleń rasy ludzkiej, które też wprowadzone zostawały przez Boga NIE wcześniej niż w trakcie bibilijnego potopu, jednak albo ich cechy wymagały aby były wprowadzane, testowane i udoskonalane przez długi okres czasu, albo narazie NIE zdołałem jeszcze znaleźć bezpośredniego opisu w wersetach Biblii, jaki pozwałałby mi ustalić dokładniejszy czas i inne szczegóły ich wprowadzenia. Przykłady najważniejszych udoskonaleń należących do tej następnej kategorii możnaby zdefiniować następująco:
(4) Zaprogramowanie zjawiska "pola moralnego" jakiego działanie upodobnione zostało do działania pola grawitacyjnego, poczym takie przepracowanie programów wszystkich praw rządzących losami ludzi, aby w każde zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga (czyli moralne) działanie ludzkie koniecznym było wkładanie trudu i energii wspinania się pod górę owego "pola moralnego", zaś aby każde łamiące nakazy i wymagania Boga (czyli niemoralne) działanie ludzkie stanowiło ześlizgiwanie się w dół owego "pola moralnego" i stąd przychodziło łatwo oraz w sposób generujący jakiś rodzaj przyjemności.Od chwili wprowadzenia przez Boga zjawiska "pola moralnego", wszystko co moralnego ktoś czyni wymaga wkładania w to ilości trudu i wysiłku jaka jest proporcjonalna do moralnego znaczenia danego działania, zaś wszystko co niemoralne przychodzi ludziom bezwysiłkowo i przyjemnie - po więcej szczegółów patrz linki z hasła "pole moralne" na stronie skorowidz.htm. Z opisów w Biblii można łatwo wywnioskować, że zjawisko "pola moralnego" wprowadzane, testowane i udoskonalane było przez długi okres czasu już po "bibilijnym potopie". Wszakże przykładowo z wersetów 4:1-16 bibilijnej "Księgi Rodzaju", czyli dotyczących czasów jeszcze sprzed bibilijnego potopu, klarownie wynika iż kryterium otrzymania uznania od Boga była wtedy tylko zgodność z osobistym życzeniem Boga, a NIE ilość trudu i pracy wpinania się pod górę "pola moralnego" jakie w dzisiejszych czasach trzeba włożyć w dane działanie aby uczynić je moralnie poprawnym. Także opisywany w punkcie #J5 z mojej strony o nazwie petone_pl.htm"schemat wzrostu" znany pod nazwą "drzewo życia"- jaki Bóg udostępnił ludziom w 9 wieku p.n.e. za pośrednictwem proroka Eliasza z bibilijnego Starego Testamentu, NIE miało jeszcze "testowej kopii Omniplanu (11)". To zaś oznacza, że nad zjawiskiem "pola moralnego" Bóg wówczas nadal prowadził prace udoskonalające. Końcowego obwieszczenia istnienia i działania "pola moralnego" dokonał dopiero Jezus, np. owym słynnym stwierdzeniem z wersetu 16:24-26 "Ewangelii w/g św. Mateusza" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje."Jednak wkładanie tak długotrwałej pracy, przemyśleń i udoskonaleń w zjawisko "pola moralnego" okazało się warte zachodu. Dzięki niemu bowiem ludzie postępujący moralnie zaczynają gromadzić w swoich duszach moralny odpowiednik dla "energii potencjalnej" od wspinaczki pod górę pola grawitacyjnego. Ilość więc zgromadzonej takiej "energii moralnej" (którą u ludzi już obecnie daje się estymować, zaś w przyszłości zapewne i łatwo mierzyć) pozwala na błyskawiczne osądzanie poziomu moralnego danej osoby. Ponadto, gromadzenie tej energii zmienia częstotliwość wibracji emitowanych przez duszę i przeciw-ciało danej osoby - wibracje te zaś NIE tylko sterują szybkością upływu jej czasu, ale dają się także odczuć i zaobserwować już na dużą odległość. To z kolei oznacza, że np. ludzi żyjących moralnie można odczuć już z daleka - co m.in. powoduje iż niemoralnie postępujące osoby lubują się w przebywaniu wyłącznie z niemoralnymi osobami, zaś nie lubią moralnie postępujących osób, oraz wice wersa. Ponadto miasta czy kraje zamieszkałe przez moralnie żyjących ludzi w przeciw-świecie "świecą" innymi wibracjami niż obszary z niemoralnymi ludźmi. Od tego już prosty mechanizm prowadzi do kataklizmów jakie uderzają wyłącznie z niemoralne obszary, oraz do problemów życiowych jakie bez przerwy trapią głównie niemoralnie żyjących ludzi.
(5) Wbudowanie w ludzkie dusze oprogramowania jakie dodaje do już zakumulowanej w tej duszy ilości "energii moralnej" kolejne porcje tej energii jeśli właściciel danej duszy wykonuje działania spełniające wszelkie wymogi "pracy moralnej", zaś jakie upuszcza z duszy odpowiednie ilości owej energii jeśli nosiciel danej duszy wykonuje niemoralne działania lub oddaje się czemukolwiek co generuje w nim odczucia przyjemności, oraz następne poszerzenie tych programów zarządzających energią moralną o procedury egzekwujące zwroty [b]totaliztycznej karmy.[/b]Po wprogramowaniu opisanego powyżej zjawiska "pola moralnego" do tzw. "Omniplanu" zarządzającego działaniem nawracalnego czasu, możliwe się stało wbudowanie do każdej ludzkiej duszy dodatkowego oprogramowania, jakie zależnie od tego jak dokonywane w danej chwili postępowanie danego nosiciela duszy przemieszczało go w "polu moralnym", albo dodawało, albo też odejmowało odpowiednią ilość "energii moralnej" do lub z puli owej energii już uprzednio zgromadzonej w duszy tej osoby - tak jak wyjaśniłem to w punktach #D2, #D3 i #C6 z mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. Poziom zaś owej "energii moralnej" pozwala np. aby jednym "rzutem oka" osądzać stan moralny owej osoby, a także pozwala na uzyskiwanie efektów opisywanych poniżej następnym udoskonaleniem. Z kolei kiedy programy duszy już rozróżniały jak w "polu moralnym" przemieszcza się dane działanie owej osoby, możliwym stało się też wbudowanie w dusze ludzkie oprogramowania totaliztycznej karmyo działaniu opisywanym dokładniej na stronie o nazwie karma_pl.htm, a także stworzenie pierwszego i najważniejszego z "praw moralnych" na jakim totaliztyczna karma bazuje, a jakie w podrozdziałach I4.1 i I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5]opisywane jest pod nazwą "Prawa Bumerangu". (Po owym "Prawie Bumerangu" opracowane też zostały następne z licznych praw moralnych rządzących dziś losami ludzi.) Oprogramowanie totaliztycznej karmy najpierw zostało wdrożone blisko czasów kiedy ludzie zostali też poinformowani opisywanymi w Biblii i wyjaśniającymi tę karmę ostrzeżniami w rodzaju starotestmentowego "oni wiatr sieją, zbierać będą burzę"(patrz bibilijna "Księga Ozeasza" werset 8:7), czy nowotestamentowego "co człowiek sieje, to i żąć będzie"(patrz bibilijny "List do Galatów", werset 6:7) - jakich to bazujących na działaniu karmy ostrzeżeń jest w Biblii zawartych dosyć sporo (powiększony ich wykaz zestawiłem w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5]). Niemniej oprogramowanie karmy jest powtarzalnie udoskonalane praktycznie aż do dzisiaj. Przykładowo właśnie w dzisiejszych czasach wyraźnie widać że tzw. "czas zwrotu karmy"od chwili nastania w 2001/9/11 obecnej ery "neo-średniowiecza"dla wielu niemoralnych działań ludzkich zostaje coraz bardziej przyspieszany - patrz punkty #B2.1 do #B2.3 ze strony o nazwie mozajski.htm.
(6) Uzależnienie stanów (kondycji) jakich doświadczają poszczególne intelekty opisywane w punkcie #D3 mojej strony o nazwie [b]nirvana_pl.htmod poziomu "E" lub "µ" (mi) "energii moralnej" ("energii życiowej") jaką intelekty te zdołały zgromadzić w swoich duszach z przeciw-świata[/b]. Na owej stronie "nirvana_pl.htm" wyjaśniłem bowiem moje empiryczne odkrycie, że zarówno poszczególne osoby (tj. "intelekty indywidualne"), jak i całe instytucje a nawet całe państwa (tj. "intelekty grupowe") doświadczają coraz pozytywniejszych i szczęśliwszych uczuć i możliwości wykonawczych (tj. coraz wyższego "zasobu wolnej woli" czyli "zwow"), kiedy w ich duszach i przeciw-ciałach zwiększa się ilość zgromadzonej tam tzw. "energii moralnej" (mogącej też być nazywaną "energią życiową"albo "zwow"). Stany te (kondycje) ja ponazywałem: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji psychicznej), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć poprzez "moralne uduszenie". Ja sam w 1997 roku celowym działaniem zdołałem swą ilość "energii moralnej" zwiększyć do poziomu przekraczającego wartość "µ=0.6" (tj. wartość ok. "E=1200 [gfh]", gdzie jednostki [gfh] reprezentują "godziny fizycznej harówki" - tak jak to wyjaśniam w punkcie #D2 z mojej strony "nirvana_pl.htm"), aż pojawił się wówczas u mnie i trwał przez następnych około 9 miesięcy najwyższy z tych stanów, czyli oszałamiający mnie stan "(1) nirwana"- jaki wcześniej NIE był doznany ani badany lub opisywany przez żadnego innego naukowca, który to celowo zapracowywany stan nazwałem totaliztyczna nirwanaaby tą nazwą odrożniać go od "hinduistycznej nirwany". ("Totaliztyczną nirwanę" czuje się w przybliżeniu tak jak orgazm trwający bez końca- co wyjaśniłem szerzej w punkcie #B1 powyższej swej strony o nazwie nirvana_pl.htm. Będąc bowiem świadomym iż jestem pierwszym naukowcem w świecie, który osobiście doznał "totaliztycznej nirwany" i dokładnie ją przebadał, szczegółowo ją potem tam opisałem informacją z przysłowiowej tzw. "pierwszej ręki".) Jeśli zaś ilość owej "energii życiowej" zaczyna spadać, ludzie stają się coraz bardziej ponurzy i nieszczęśliwi, a po jej spadnięciu poniżej wartości "µ=0.3" (tj. poniżej ok. "E=600 [gfh]") wpadają oni w niemal chroniczny stan depresji psychicznej, poczym po osiągnięciu poziomu "µ=0" (tj. ok. "E=0 [gfh]") umierają oni jakąś samozadaną sobie śmiercią. Wielka więc szkoda iż dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna, która dotychczas NIE potrafiła jeszcze wypracować definicji depresji psychicznej zaś z braku jej definicji - NIE potrafi efektywnie leczyć tej "choroby duszy", nadal ignoruje i "odrzuca wiedzę" moich opracowań na temat depresji i nirwany, ani NIE chce wiedzieć o definicji depresji jaką przytoczyłem w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. Wszakże gdyby oficjalna medycyna ateistyczna znała poprawną definicję depresji i rozumiała mechanizm powstawania tej "choroby duszy" w wyniku niedoboru energii moralnej, wówczas byłaby ona też w stanie efektywnie ją leczyć. Wymogiem bowiem przysparzania w sobie owej "energii moralnej" (tj. "energii życiowej") okazuje się być, iż zamiast połykania chemikalii i tabletek, dla generowania tej energii trzeba wykonywać tzw. "pracę moralną"(najlepiej anonimowo, czyli jak stwierdza werset 6:3 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza": "... niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka"). Stąd osoby, załogi, instytucje, kraje, itp., które w obecnych czasach NIE wykonują takiej "pracy moralnej", cierpią na coraz silniejszą psychiczną depresję - jaka jest właśnie symptomem praktykowania głównie niemoralnych postępowań charakterystycznych dla filozofii pasożytnictwa, a stąd jest także symptomem spowodowanego tymi niemoralnymi postępowaniami spadku poziomu owej "energii moralnej" jaka ma potencjał aby wieść potem do śmierci poprzez "moralne zaduszenie". Wiedza zaś o związku pomiędzy stanami depresyjnymi u ludzi i u intelektów grupowych, oraz praktykowaniem niemoralnych postępowań, pozwala między innymi doczytać się z Biblii, iż przed bibilijnym potopem, opisywanego tu udoskonalenia Bóg jeszcze NIE wprowadził, bowiem przedpotopowi ludzie NIE cierpieli na depresje, cieszyli się życiem, żenili się, itp. - na przekór, iż w swym życiu postępowali drastycznie niemoralnie. Niestety, dalsze opisy Biblii narazie NIE pozwoliły mi odszyfrować z niej kiedy to udoskonalenie zostało wprowadzone i jakie okoliczności mu towarzyszyły. Będę jednak kontynuował swe odszyfrowywanie Biblii i jeśli coś znajdę na ów temat wówczas postaram się dopisać i wyjaśnić tu wymagane informacje.
(7) Takie zaprogramowanie mechanizmów rządzących zasadami generowania "energii moralnej" i utrzymywania się w stanie "nirwany", aby rozkosz doznawania "szczęśliwości nirwany" stanowiła nagrodę otrzymywaną wyłącznie za fizyczne wykonywanie "pracy moralnej" motywowanej dobrem bliźnich.Ten bowiem sposób zaprogramowania szczęśliwości nirwanypozwala, aby "szczęśliwość nirwany" przez wszystkie wyżej zaawansowane cywilizacje mogła być używana zamiast dzisiejszych "pieniędzy" jako efektywny i moralnie poprawny rodzaj "wynagrodzenia" za fizycznie wykonywaną pracę produkcyjną dla dobra swych bliźnich. "Pieniądze" są bowiem źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Stąd jeśli ludzkość, lub jakakolwiek inna cywilizacja, zechce uniknąć samozniszczenia, najpierw musi owe "pieniądze" i wszelkie generowane przez nie zło zastąpić właśnie "szczęśliwością nirwany" oraz ową gamą najróżniejszych produktywnych dobrodziejstw jakie nirwana przysparza doznającym ją ludziom. Ustrój polityczny państwa lub cywilizacji, które już wprowadziły u siebie wynagradzanie "pracy moralnej" właśnie "szczęśliwością nirwany", ja nazwałem "ustrojem nirwany". Jego zaś opisy, oraz propozycję sposobów jego demokratycznego, pokojowego, dobrze przemyślanego i stropniowego wprowadzania na Ziemi (mam nadzieję, że właśnie w Polsce jako w pierwszym kraju na świecie) opisałem w punktach #A1 do #A4 oraz #X1 do #X4 swej innej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htmoraz w punkcie #A3 jeszcze innej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu_statut.htm, a także opisałem we wpisach #320 i #321 do blogów totalizmu dostępnych też w "tomie S" opracowania [13] ze strony o nazwie tekst_13.htm. Ponieważ wzięcie udziału we wdrażaniu "ustroju nirwany" na Ziemi, może uchronić wdrażającego przed padnięciem ofiarą nadchodzącej zagłady ludzkości lat 2030-tych, zaś oficjalne podjęcie wdrażania tego ustroju może uchronić dany kraj lub nawet całą ludzkość od nadejścia tej zagłady, szczerze doradzam czytelnikowiaby osobiście włączył się do procesu tego wdrażania oraz aby samemu poznał, poczym każdego z kim jest relatywnie dobrze zaprzyjaźniony starał się rzeczowo poinformować o korzyściach wynikających z zapracowania na "nirwanę" i z wdrożenia w swym kraju "ustroju nirwany".
(8) Powiększenie u ludzi wrażenia posiadania pełnej "wolnej woli" poprzez dodanie egzekutora "testowa kopia Omniplanu (11)" do "drzewa życia" kabały opisywanego w punkcie #J5 i zilustrowanego na "Rys. #J5b" z mojej strony internetowej o nazwie [b]petone_pl.htm- jaka to "testowa kopia Omniplanu (11)" umożliwia Bogu szybkie przetestowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania.[/b]Nazwa "Omniplan" jest przyporządkowana do softwarowego tworu naturalnie NIE istniejącego we wszechświecie a sztucznie zaprogramowanego przez naszego Boga, jakiego funkcja polega na zarządzaniu upływem "nawracalnego czasu softwarowego" w całym naszym świecie fizycznym oraz na sterowaniu przebiegiem i efektami wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie. Omniplan został opisany szerzej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony internetowej o nazwie immortality_pl.htma także w rozdziałach D, G, L i O z monografii [12] opisującej działanie czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę o nazwie tekst_12.htm. Sposób działania zaś owego Omniplanu powoduje, że od chwili gdy podczas bibilijnego potopu Bóg go zaprogramował aby móc zarządzać przebiegiem i efektami zdarzeń w owym ludzkim "nawracalnym czasie softwarowym", wszystko co ludzie czynią faktycznie realizowane jest już NIE "rękami ludzi" a nieodnotowalnym dla ludzi pozwoleniem i pośrednictwem "rąk Boga" - po szczegóły patrz ów punkt #J5 strony "petone_pl.htm", oraz/lub patrz też werset 26:12 z bibilijnej "Księgi Izajasza" - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": "Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał!"(Z powodu faktycznego realizowania "rękami Boga" wszystkiego co ludzie czynią, "wolna wola" jaką ludzie posiadają jest tylko częściowa, bowiem wszelkie ludzkie działania są nieustannie "cenzurowane"przez Boga, aczkolwiek Bóg czyni wszystko w swej mocy aby ludzie mieli psychologiczne wrażenie iż posiadają "pełną wolną wolę".) O tym zaś czy Bóg zdecyduje się zrealizować dane ludzkie działanie, czy też spowodować iż z jakichś przyczyn uczyni je nierealizowalnym, decyduje wpływ jaki efekty tego działania wywrą na przyszłość ludzkiej cywilizacji. Z punktu bowiem widzenia owego wpływu, wszelkie ludzkie działania dzielą się tylko na dwie kategorie, mianowicie (a) działania których efekty NIE wywierają żadnego wpływu na przyszłość (np. którą kromkę chleba wybierzemy sobie aby ją zjeść, albo jakie efekty przyniosą nasze wysiłki aby zabić mysz jaka zagnieździła się w kuchni i podjada nam wszelką niezabezpieczoną przed nią żywność), oraz (b) działania których efekty moją potencjał aby wywrzeć jakiś wpływ na przyszłość naszej cywilizacji (np. czyją książkę dany wydawca wybierze aby opublikować i upowszechnić po świecie, albo czy danemu politykowi uda się rozpętać kolejną wojnę). W przypadku gdy jakaś osoba dokonuje działania kategorii (a) Bóg urzeczywistnia je natychmiast. Kiedy jednak jakieś działanie wykazuje cechy przynależności do kategorii (b), wówczas Bóg zawsze najpierw sprawdza czy NIE spowoduje ono zmian w przyszłości jakie byłyby sprzeczne z Jego nadrzędnymi intencjami i planami na przyszłość ludzkości. Sprawdzenia tego Bóg dokonuje poprzez użycie "testowej kopii Omniplanu (11)". W relatywnie niedawnych czasach Bóg dodał bowiem ową kopię jako jeszcze jeden "egzekutor" numer (11) ze "schematu wzrostu" ilutrowanego "drzewem życia" kabały we wspomnianym wcześniej punkcie #J5 strony "petone_pl.htm". Owa "testowa kopia Omniplanu (11)" jest zaprogramowana jak wierna kopia oryginalnego Omniplanu, tj. zawiera ona kopie całego naszego świata fizycznego oraz każdego z nas ludzi (ty czytelniku masz więc w niej także własną kopię, która żyje, myśli i działa dokładnie tak jak ty sam) - tyle tylko, że w niej "czas ludzki" upływa kilkaset tysięcy razy szybciej niż w świecie fizycznym w jakim my żyjemy. (Niestety, na obecnym "wstępnym" etapie gromadzeniamojej wiedzy o Omniplanie, ja mogę tylko zakładać, że nasze cywilizacja jest ową "oryginalną" cywilizacją ludzką, zaś tamta cywilizacja o kilkaset tysięcy razy szybszym niż nasz upływie czasu jest "kopią naszej cywilizacji". Jednak w rzeczywistyści narazie zgromadzonych zostało zbyt mało danych i materiału dowodowego aby rozstrzygnąć czy tak jest naprawdę. Wszakże sytuacja może być zupełnie odwrotna. Mianowicie na odrotnym niż nasz końcu czwartego wymiaru przeciw-świata może rozwijać się owa "oryginalna" cywilizacja ludzka, zaś nasza cywilizacja może być jedynie "testową kopią jej Omniplanu (11)". Stąd ją będą kontynuował te badania, zaś o ich wynikach poinformuję - jeśli zdążę.) Ta "testowa kopia Omniplanu (11)" służy do szybkiego testowania przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania zaszłego w oryginalnym Omniplanie. Znając zaś wyniki tych testów (których uzyskanie, według moich obserwacji, typowo trwa około dwóch tygodni) - nawet jeśli Bóg wstępnie już wcześniej zaaprobował i urzeczywistnił jakieś działanie z kategorii (b), jednak potem testy potwierdziły iż dane działanie spowoduje w przyszłości następstwa odbiegające od planów i intencji Boga, wówczas Bóg ciągle jest w stanie cofnąć daną osobę w czasie i wymazać w niej pamięć cofniętego fragmentu życia - chociaż niekiedy pozostawić po nim "deja vu"(tak jak na bazie wersetów Biblii opisałem to w punktach #B4 do #B4.1 oraz #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie immortality_pl.htm), poczym w nowym już przebiegu czasu tej osoby unieważnić to działanie bez spowodowania u niej świadomości owego unieważnienia. Jeśli zaś już w chwili gdy dana osoba stara się podjąć dane działanie Bóg od razu szacuje iż działanie to jest kategorii (b) i stąd spowoduje ono w przyszłości zmiany jakie NIE są zgodne z Jego planami i intencjami, wówczas typowo jakimś sposobem chwilowo opóźnia wykonanie tego działania aż testy wykażą jaki wpływ ono wywrze na przyszłość, zaś kiedy wyniki testów zostają poznane, wtedy albo realizuje to działanie, albo też działanie to zupełnie uniemożliwia. Problemem jaki my ludzie widzimy kiedy (tak jak ja) poznajemy iż mechanizm realizacji ludzkich działań faktycznie dokonywany jest "rękami Boga", polega na pytaniu: dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi (tj. kryminalistów, gwałcicieli, wyzyskiwaczy, morderców, polityków inicjujących wojny, agresywnych wojskowych, terrorystów, itp.)? Aż szereg odpowiedzi na to pytanie zaszyfrowanych zostało w Biblii. Jedna z nich (wyrażona nie bezpośrednio - tj. jakby swoją odwrotnością) stwierdza "aby NIE dostarczać ludziom dowodów iż posiadanie przez nich pełnej 'wolnej woli' jest jedynie psychologicznym wrażeniem, a NIE faktem". (Np. ja nigdzie w Biblii NIE znalazłem jednoznacznego stwierdzenia, że każdy z ludzi ma pełną, tj. NIE ocenzurowaną, "wolną wolę" - za to natknąłem się tam na sporo wersetów implikujących iż absolutnie wszystko co myślimi i czynimy Bóg osądza i cenzuruje.) Niefortunnie bowiem, psychologiczne wrażenie iż ludzie posiadają pełną "wolną wolę"czynienia co tylko zechcą ma ogromnie istotne znaczenie w procesie zwiększenia efektywności "przysparzania wiedzy" przez ludzi. Z kolei "przysparzanie wiedzy" ma ogromne znaczenie dla Boga - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz punkt #I6 na mojej stronie o nazwie mozajski.htmoraz punkty od #B1 do #B3 i #C1 plus "wstęp" ze strony o nazwie antichrist_pl.htm. Owo zaś wrażenie łatwo jest "złamać" - jeśli np. ludzie się przekonują iż ich działania są urzeczywistniane jedynie jeśli zostały zaaprobowane poczym urzeczywistnione "rękami" samego Boga. Dlatego we wszystkim co Bóg czyni, zawsze przykłada pierwszoplanowe znaczenie do unikania sytuacji iż dana osoba stałaby się pewna że jej "wolna wola" została ocenzurowana. Prawdopodobnie to właśnie aby NIE stwarzać sytuacji takiej pewności i stąd odbierać nią "wolną wolę" wielu tzw. "sceptykom" i "odrzucającym wiedzę", do opublikowania niniejszych wyjaśnień wybrany został omylny człowiek, czyli ja, a NIE np. Biblia. Wszakże losy wyników moich badań już nam udowodniły, że nawet gro tych osób, które wierzą w prawdę Biblii, ciągle wyniki moich badań uważa za błędne i je ignoruje. Tymczasem gdyby były one otwarcie i jasno wyjaśnione w Biblii, wówczas wielu owych "sceptyków" i "odrzucających wiedzę" byłoby skłonnych do uznania ich za prawdę i do ograniczenia z ich powodu własnych badań na temat Boga. Inne odpowiedzi na powyższe pytanie "dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi?" obejmują, między innymi: ponieważ Bóg zawsze ochrania bogobojnych jacy mu ufają i przestrzegają jego przykazań oraz wymogów, ponieważ sprawiedliwości zawsze staje się zadość zaś czyniący zło w końcowym efekcie zawsze zostają ukarani, a także ponieważ zgodnie z działaniem moralnego Prawa Bumerangu, ofiarami działania czyniących zło ludzi zawsze padają tylko osoby jakie uprzednio sobie na to jakoś zasłużyły tym co same uczyniły w obecnym albo poprzednim przechodzeniu przez nawracalny czas (po opisy przykładów tego zasłużenia patrz punkty #C7 do #D3 na mojej stronie god_istnieje.htm). Podsumujmy więc opisywane tu "usprawnienie". Dzięki wprowadzeniu owej "testowej kopii Omniplanu (11)" działania sterujące losami ludzi mogą być jeszcze precyzyjniej zarządzane, poczym wprowadzane w życie bez potrzeby łamania "wolnej woli" u ludzi - jaka to wolna wola polega na posiadaniu psychologicznego wrażenia iż każda osoba ma pełną "wolną wolę" zadecydowania i uczynienia co tylko zadecyduje.
       Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń z opisywanej tu ich kategorii, w swoich wieloletnich badaniach odnotowałem także całe mnóstwo najróżniejszych drobnych usprawnień, które też podnoszą doskonałość i sprawiedliwość działania naszego świata fizycznego. Jako ich przykłady można tu wskazać tzw. "chochliki drukarskie", wprowadzone na Ziemi w chwili kiedy wynaleziony został "składany druk" i ludzkość podjęła masowe drukowania Biblii. Powodują one, że bez względu na to jak uważnie by się NIE składało albo pisało jakiś druk, zawsze w nim istniała będzie w przybliżeniu ta sama liczba błędów. W rezultacie, czytający jacy natykają się na takie błędy druku reagują na nie emocjami (którymi z kolei Bóg łatwo steruje) - umożliwiając w ten sposób zarządzanie uczuciowymi nastawieniami czytających do spraw opisanych danym drukiem, a stąd również zarządzenie decyzjami czytających co mają czynić w sprawach opisanych tym drukiem. Nieco bardziej zaawansowaną wersją "chochlików drukarskich" są błędy w programach komputerowych. Jak bowiem odkryła to już dyscyplina "Software Enginnering", każdy używany przez ludzi program komputerowy ukrywa w sobie charakterystyczną dla niego ilość NIE odkrytych jeszcze błędów - jakich w żaden sposób NIE daje się pousuwać, ponieważ jeśli usuwa się jedne z nich wówczas automatycznie się wprowadza następne. Ponieważ zaś programy te później np. sterują działaniem samolotów, rakiet kosmicznych, reaktorów jądrowych, itp. - poprzez wyzwolenie któregoś z zawartych w nich błędów w krytycznej chwili, bez łamania ludzkiej tzw. "wolnej woli" Bóg uzyskuje zamierzone przez siebie efekty wyglądające jak "przypadki", "wypadki", ludzkie niedbalstwo, itp. Innym drobnym usprawnieniem jakie już odnotowałem jest wprogramowywanie tzw. "Zasady Odwrotności"w niemal każdy obecnie istniejący algorytm edukowania ludzi i boskiej metody działania - po szczegóły patrz opisy tej zasady podane, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony o nazwie wszewilki.htmoraz w punktach #B1.1, #B2 i #M1 strony o nazwie antichrist_pl.htm. Zasada odwrotności prawdopodobnie została wprowadzona równocześnie z chwilą dania ludziom organu sumienia, bowiem wersety Biblii referujące do jej działania (np. patrz "Galacjan 5:17") pojawiają się dopiero w Nowym Testamencie. Jeszcze inne usprawnienie polega na wprowadzeniu "samoregulującego się" algorytmuw każdy mechanizm boskiego wymierzania ludziom sprawiedliwości (np. w działanie tzw. "przekleństwa wynalazców"i "wynalazczej impotencji", czy w "Prawo Bumerangu"i w mechanizmy działania "totaliztycznej karmy") - te "samoregulujące się" algorytmy i mechanizmy są opisane np. w punktach #B3, #B3.1 i #H1 (a także częściowo w #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 i #I5) z mojej strony internetowej o nazwie mozajski.htm. Jakaż szkoda, że dzisiejszym politykom brak jest czegoś (ciekawe czy jest to wiedza, mądrość życiowa, odwaga, inspiracja, motywacja, przykład, czy jeszcze coś innego) aby podobne "mechanizmy samoregulujące" powpisywać w prawa i działania swoich rządów - przykładowo tak jak jeszcze jako mały chłopiec czytałem iż kiedyś uczynili to francuscy politycy ustanawiając opisywane w punkcie #L1 mojej strony o nazwie "2030.htm" dawne prawo wodne wymagające aby upust ścieków zawsze musiał być zlokalizowany pod prąd rzeki od wlotu do poboru czystej wody z tej samej rzeki. Wszakże wbudowanie takich "samoregulujących się" mechanizmów w grupowe prawa i działania ludzi rozwiązałoby wiele problemów jakie dzisiaj trapią naszą cywilizację. Już po bibilijnym potopie Bóg dokonał także kilku udoskonaleń naszej planety. Przykładowo, w czasach zaraz po stworzeniu Ziemia NIE miała podziemnych jaskiń. Stąd wszelkie podziemne jaskinie i tunele wykonali wysłannicy Boga (UFOnauci) używając w tym celu gwiazdolotów o zasadzie działania mojego Magnokraftu - patrz opisy i materiał dowodowy z punktu #C9.1 mojej strony internetowej o nazwie ufo_proof_pl.htm. Itd., itp. Podsumowując powyższe, chociaż "odrzucający wiedzę"dzisiejsi kapłani, naukowcy i politycy NIE chcą tego przyjąć do wiadomości, zaś zwykli ludzie NIE dysponują wiedzą i spostrzegawczością aby samemu to odnotować, a także chociaż ludzkie egoistycznie skierowane na siebie zrozumienie tzw. "dobra" NIE pokrywa się z boskim absolutnym zrozumieniem dobra, świat fizyczny w jakim żyjemy bez przerwy jest udoskonalany. Dzięki zaś ciągłemu udoskonalaniu naszego świata, faktycznie ma też miejsce proces nieustającego udoskonalania całego wszechświata - tak jak opisałem to dokładniej w "rozdziale O" z mojej monografii [12] wyjaśniającej działanie nawracalnego czasu i wehikułów czasua dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie tekst_12.htm.
       Jeśli czytelniku przekonują cię dedukcje logiczne i materiał dowodowy jaki powyżej zaprezentowałem, wówczas rekomenduję abyś dla dobra własnego i swych potomków dołożył swój własny wkład w uświadamianie faktycznej sytuacji ludziom ogłupionym przez kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej i elit rządzących ludzkością. Najefektywniej zaś ów wkład dodać poprzez wzięcie osobistego udziału w tworzeniu darmowego filmu edukacyjnego w celu późniejszego umieszczenia go w YouTube - propozycję stworzenia jakiego to filmu we współpracy z zaochotniczonymi do tego czytelnikami którzy posiadają (lub są gotowe wypracować u siebie) wymagane do tego umiejętności, wyjaśniłem w (1) z podrozdziału C1 mojego krótkiego opracowania [18] upowszechnianego poprzez stronę o nazwie tekst_18.htm.
       Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą ogromne znaczenie światopoglądowe dla każdego z nas. Wszakże uświadamiają one iż ludzie i cały nasz świat fizyczny jest nieustannie udoskonalany, oraz że od czasów stworzenia ludzkości i naszego świata Bóg wypracował dziesiątki wysoce efektywnych narzędzi jakimi bez zwracania naszej uwagi np. niezamierzonym złamaniem czyjegoś wierzenia w posiadanie pełnej "wolnej woli" Bóg szczegółowo steruje przebiegiem i wynikami każdego (nawet tego najmniej istotnego) zdarzenia o jakim niemal wszyscy wierzymy iż to my je realizujemy. Wielka więc szkoda, że zarówno kapłani oraz naukowcy, jak i wielu zwykłych ludzi, uparcie "odrzucają wiedzę"i odmawiają poznania zarówno opisywanych tu "udoskonaleń", jak i narzędzi Boga które powstały w ich wyniku. A przecież każdemu przyniosłaby korzyści wiedza, że jeśli coś zakodowane zostało do treści Biblii o jakiej pomimo jej napisania tysiące lat temu bez przerwy jest naukowo potwierdzane, iż Biblia zawiera w sobie "prawdę i tylko prawdę", wówczas to zakodowanie w Biblii jest też dowodem, iż wszechmocny Bóg jest żywotnie zainteresowany aby wynikające z tego lekcje ochotniczo przemówiły do rozsądku i wiedzy wszystkich tych których one dotyczą. Przykładowo, Bóg z całą pewnością jest zainteresowany, aby na obecnym poziomie technicznym ludzkości - kiedy to niemal każdy wie już co to takiego "program", każdy z zainteresowanych osób dla własnego dobra w końcu zaprzestał "odrzucania wiedzy"jaką zawarłem w punkcie #A0 oraz w całej reszcie swej strony o nazwie god_proof_pl.htm, poczym zaakceptował, że Bóg, a ściślej Duch Święty, jest rodzajem samo-świadomego "Programu" jaki rezyduje w (oraz steruje zachowaniami) zawartej w przeciw-świecie inteligentnej przeciw-materii, z jakiej około 6000 "ludzkich lat" temu stworzył całą materię i wszelkie obiekty naszego świata fizycznego. Wszakże opisywane powyżej udoskonalenia NIE mogłyby zostać powprowadzane do naszych ciał i dusz, gdyby Bóg NIE był rodzajem "Programu". Udoskonalenia te dowodzą także, że dusza ludzka również jest rodzajem samo-świadomego, samo-uczącego się "programu", dla którego Bóg jest "Programistą". Potwierdzają one też moje wyjaśnienie skąd się biorą wszelkie moce Boga, oraz jak to się dzieje, że Bóg zna najskrytsze myśli każdego z ludzi. Potwierdzają także, iż to co ludzie nazywają "prawami natury", "energią", "czasem",oraz szeregiem jeszcze innych pojęć, faktycznie jest programami ogromnie mądrze zaprojektowanymi przez Boga - co wyjaśnia między innymi skąd się bierze moc Boga zarządzania tymi wielkościami. Potwierdzają ponadto iż Bóg informuje nas w Biblii o dokonywanych przez siebie udoskonaleniach w swoich stworzeniach – tyle iż czyni to w sposób zaszyfrowany aby inspirować ludzi do podjęcia wysiłku poszukiwania wiedzy i prawdy. (Czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", która NIE ma już odwagiwdrażania w życie konieczności nieustającego naprawiania niedoskonałości tego co uprzednio stworzyła lub twierdziła kłamliwie, błędnie, lub NIE do końca - np. naprawiania kierującego ludzkość ku zagładzie i wyniszczaniu natury upartego twierdzenia owej ateistycznej nauki o rzekomej niemożności budowania i używania silników "perpetuum mobile"opisywanych w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm.) Ponadto udoskonalenia rasy ludzkiej potwierdzają też wiele faktów o jakich zaistnieniu ludzkość (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz z naukowej Teorii Wszystkiego (tj. Konceptu Dipolarnej Grawitacji) - np. potwierdzają sporo faktów opisanych poniżej w punktach #A1.1, #B3, #D4, #D7, czy #M1 niniejszej strony.
Antworten to top


Nachrichten in diesem Thema
Ewolucja - rozdziały - von tina - 25.12.2020, 05:57
RE: Ewolucja - rozdziały - von tina - 25.12.2020, 05:57
RE: Ewolucja - rozdziały - von tina - 08.02.2021, 12:20
RE: Ewolucja - rozdziały - von tina - 11.02.2021, 16:42


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste