Spis treści tom 2
#1
Monografia 2: Fundamentalne odkrycia i wynalazki (ISBN 978-1-877458-02-6) 

B. PRAWO CYKLICZNOŚCI - TECHNICZNYM ODPOWIEDNIKIEM TABLICY MENDELEJEWA

B1. Trzy generacje magnokraftów

B2. Podstawowy wymóg budowania sterowalnych napędów

B3. "Trend omnibusa" a wygląd magnokraftów wszystkich trzech generacji

Tablica B1 (Tablica Cykliczności) 

C. MAGNOKRAFT PIERWSZEJ GENERACJI - CZYLI MOJA OSOBISTA "NITKA ADRIANY"

C1. Budowa i działanie dyskoidalnego magnokraftu

Rysunek C1 (Dyskoidalny magnokraft typu K3) = Ilustracje tomu 2

D. MAGNOKRAFT CZTEROPĘDNIKOWY

D1. Ogólna konstrukcja magnokraftu czteropędnikowego

D2. Działanie magnokraftu czteropędnikowego 

D3. Własności magnokraftu czteropędnikowego

D4. Wygląd i wymiary magnokraftu czteropędnikowego

D5. Identyfikacja typu magnokraftu czteropędnikowego

Tablica D1 i rysunek D1 = Ilustracje tomu 2

E. MAGNETYCZNY NAPĘD OSOBISTY 

E1. Standardowy kombinezon napędu osobistego

E2. Działanie magnetycznego napędu osobistego

E3. Kombinezon z pędnikami głównymi w naramiennikach

E4. Wersja napędu osobistego z poduszkami wokół bioder

E5. Osiągi napędu osobistego

E6. Podsumowanie atrybutów magnetycznego napędu osobistego

4 rysunki (E1 do E4) = Ilustracje tomu 2


F. KOMORA OSCYLACYJNA

F1. Dlaczego niezbędnym jest zastąpienie elektromagnesów przez komorę oscylacyjną

F2. Historia komory oscylacyjnej

F3. Zasada działania komory oscylacyjnej

F3.1. Inercja elektryczna induktora stanowi siłę motoryczną dla oscylacji w tradycyjnym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem

F3.2. W zmodyfikowanym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem inercji elektrycznej dostarczy induktancja iskry elektrycznej

F3.3. Zestawienie razem dwóch zmodyfikowanych obwodów, formuje komorę oscylacyjną 
wytwarzającą dipolarne pole magnetyczne

F3.4. Igłowe elektrody

F4. Przyszły wygląd komory oscylacyjnej

F4.1. Trzy generacje komór oscylacyjnych

F5. Matematyczny model komory oscylacyjnej

F5.1. Oporność komory oscylacyjnej

F5.2. Indukcyjność komory oscylacyjnej

F5.3. Pojemność komory oscylacyjnej

F5.4. Współczynnik motoryczny iskier i jego interpretacja

F5.5. Warunek zaistnienia oscylacji we wnętrzu komory

F5.6. Okres pulsowań pola komory oscylacyjnej

F6. Jak komora oscylacyjna eliminuje wady elektromagnesów

F6.1. Neutralizacja sił elektromagnetycznych

F6.2. Niezależność wytwarzanego pola od ciągłości i efektywności dostawy energii

F6.3. Eliminacja strat energii

F6.3.1. Czy w komorze całe ciepło iskier będzie odzykiwalne

F6.4. Spożytkowanie niszczycielskiego pola elektrycznego

F6.5. Sterowanie amplifikujące okresu pulsowań pola

F7. Dodatkowe zalety komory oscylacyjnej ponad elektromagnesami

F7.1. Formowanie "kapsuły dwukomorowej" zdolnej do sterowania swym wydatkiem 
magnetycznym bez zmiany ilości zawartej w niej energii

F7.1.1. Kapsuły dwukomorowe drugiej i trzeciej generacji

F7.1.2. Stopień upakowania komór oscylacyjnych i jego wpływ na wygląd kapsuł dwukomorowych i konfiguracji krzyżowych

F7.2. Formowanie "konfiguracji krzyżowej"

F7.2.1. Prototypowa konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji

F7.2.2. Konfiguracje krzyżowe drugiej generacji

F7.2.3. Konfiguracje krzyżowe trzeciej generacji

F7.3. Nieprzyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych

F7.4. Wielowymiarowa transformacja energii

F7.5. Nienawrotne oscylacje - unikalny atrybut komory umożliwiający akumulowanie przez nią nieograniczonych ilości energii

F7.6. Funkcjonowanie jako pojemny akumulator energii

F7.7. Prostota produkcji

F8. Wytyczne dla eksperymentów praktycznych nad komorą oscylacyjną

F8.1. Stanowisko badawcze

F8.2. Etapy, cele i metodyka budowy komory oscylacyjnej

F8.3. Przykłady tematów badawczych inicjujących prace nad komorą

F9. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej

F10. Moje monografie poświęcone komorze oscylacyjnej

F11. Symbole, notacje i jednostki występujące w rozdziale F

Tablica F1 i 13 rysunków (F1 do F13) = Ilustracje tomu 2


FB. PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA KOMORY OSCYLACYJNEJ

FB1. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej jako akumulatora do bezspalinowych samochodów (czyli do tzw. „eco-cars”)

FB2. Senator McCain obiecał nagrodę w wysokości 300 millions dollarów dla wynalazcy akumulatora energii który by wykazywał cechy komory oscylacyjnej
Antworten to topGehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste